Dezember 2016aquariumyyy

koexistenzyyy
.... man kann auch MITEINANDER !

insthalyyy

imthal1yyy

imthalyyy

fernglassyyy

arbeitstieryyy

nachtmenschyyynachschichtyyy

kuhyyy


themperaturyyy


friedensyyy

donbassyyy

Viel Arbeit.[1]


RUHE IN FRIEDEN COMANDANTE !


[1]http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-234737.html


:.

xx_zaehler